پربازدید ترین ها

تیتر روزنامه های کره جنوبی

سئول، 29 (یونهاپ) -- اینها عناوین روزنامه های کره ای 29 هستند.

روزنامه های کره ای زبان
-- پیونگ یانگ از کلاهک های خود رونمایی کرد.
سئول قول داد کره شمالی «نه پنی» باشد.
کره جنوبی متعهد شد که پیونگ یانگ نباشد (دیلی کوکمین)
-- کیم جونگ اون از کلاهک های خود رونمایی کرد.
یون عهد کرد کره شمالی نباشد (دونگا ایلبو)
-- سئول با مامور کنسولی ژاپن تماس گرفت سئول به سمت کتاب های درسی ژاپنی رفت (Seoul Shinmun)
-- دولت می گوید که خانواده ها 2 کودک خانه دارند (Segye Times)
-- دولت می گوید که فرزندان با سابقه 2 و وجود دارند که بدین وسیله هزینه بستری شدن در بیمارستان مخروط، خانواده ها 2 کودک از خانه ها تنفس می کنند (چوسون ایلبو)
-- پیونگ یانگ به کلاهک های تحریک آمیز ادامه می دهد.
یون متعهد شد کره شمالی نباشد (جونگ آنگ ایلبو)
-- کره شمالی از کلاهک های "هواسان-31" رونمایی کرد و کیم جونگ اون افزایش درجه تسلیحات (هانکیوره) را خواستار شد
-- سئول یک سالیانه تمام سلاح پیونگ یانگ (Hankook Ilbo)
-- دولت می گوید خانواده ها با 2 فرزند در خانه نفس می کشند (روزنامه جعل هویت Maeil)
-- دولت 430,000 خانه تازه ازدواج کرده در حدود سال 2027 در میان نرخ زاد و ولد در کشور (کره روزانه)

روزنامه‌های انگلیسی زبان
-- با توجه به ورود یو اس اس نیمیتز، «تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی» را نمایش می‌دهند (روزی جونگ آنگ کره)
-- روابط ژاپن تغییر می‌کند (کره هرالد)
-- کره شمالی از کلاهک جنگی رونمایی کرد ( کره تایمز)
(END)