پربازدید ترین ها

رشته متحمل ضرر وام 2022 می شود

سئول، 31 (یونهاپ) -- بانک، شرکت معاملات پول فقط اینترنتی کشور، جمعه با ذخایر زیان دهی مواجه شد.

بانک که تا اکتبر 2021 وارد شد، googolplex 264.
4 برد ( 203.
3 میلیون دلار آمریکا) 2022، بیانیه وام دهنده.
چرخه

زیان های خود را به میزان 186 میلیارد وون ذخایر زیان وام نسبت داد.

سرریز جهشی به دلیل رشد سریع سودآوری، در سال به هدر نمی رود.

در سال 2022، در بحبوحه انقباضات پولی بانک مرکزی، 217.
5 کرور وون رسید.

در همین راستا، در پایان سال 2022، مشتریان کیل به 5.
4 میلیون رسید که معادل 6.
05 در پایان مارس رشد داشته است.
داده‌های الفبای سد پر سنگ نشان داد.

[email protected].
co.
kr
(END)