پربازدید ترین ها

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 18 آوریل (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) به عنوان نمونه مطابق با Yonhap Infomax، آژانس مالی و پشتیبان یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(%) ( ٪

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
48 3.
48

2-M 3.
45 3.
45

3-M 3.
43 3.
43

6-M 3.
48 3.
48

12-M 3.
53 3.
52

(پایان)